Nama Kapal Voy Masuk/Keluar Sandar Berangkat
MV. OLIVIA013B/013B2018-06-11 10:06:002018-06-11 13:06:00
MV. NYK ISABEL704S/704N2018-06-13 07:06:002018-06-12 23:06:00