Nama Kapal Voy Masuk/Keluar Sandar Berangkat
MV. ST ISLAND013B/013B2018-05-25 14:05:002018-05-26 17:05:00
MV. BOMAR SPRING006S / 006N2018-05-27 07:05:002018-05-27 15:05:00