Nama Kapal Voy Masuk/Keluar Sandar Berangkat
MV. NYK ISABEL706S/706N2018-07-12 00:07:002018-07-13 23:07:00
MV. ST ISLAND014B/014B2018-07-13 13:07:002018-07-14 16:07:00