Nama Kapal Voy Masuk/Keluar Sandar Berangkat
MV. EVER PEACE298S/298N2018-03-16 14:03:002018-03-17 17:03:00
MV. SINAR SANGIR386S/386N2018-03-16 15:03:002018-03-17 23:03:00